Метод інформаційної терапії


Існують численні захворювання, які виснажують людей. Тоді
стражденні шукають інші можливості - травників, гомеопатів,
голкотерапевтів, біо-енергетиків, фахівців з йога-терапії та ін. Ми
пропонуємо своєрідний інтегральний підхід для підтримки здоров'я і
перебування людини в гарному тонусі, який базований на польових
характеристиках органів та систем організму.

Суть цього методу, який можна назвати «інформаційною терапію».
Основою є апаратно-програмна діагностична система «Intera-DiaCor»,
(Фото 1) яка реєструє сукупність різноманітних електрофізіологічних
характеристик шкірних зон, рефлекторно пов'язаних на різних
топографічних рівнях з сегментами спинного мозку (шийними,
грудними, попереково-крижовий) і нервовими сплетеннями, через які
здійснюється нервова (парасимпатична і симпатична) регуляція
внутрішніх органів.

В приладі зібрана спеціальним чином і записана база даних з
декількох тисяч сигналів з широкого діапазону частот різних систем
організму. У хворої людини спектр частот, особливо від хворих
органів, має абсолютно інші значення.
Інформаційна терапія - це підтримка здорових показників електричної
провідності всіх систем організму.
Весь процес терапії можна звести до наступних пунктів.
1) Інформотерапевт спочатку проводить діагностику хворого -
визначає електричні сигнали і польові характеристики всіх
систем організму і встановлює, які саме системи працюють зі
збоями (чи пригнічені, чи навпаки перезбуджені). Тривалість
діагностики - 20 хв.
2) Далі терапевт обирає хворому потрібний набір оздоровчих кодів
(хвильових сигналів), які повинні гармонізувати всі клітини тіла,
повертати їх в заданий Природою ритм здорового
функціонування. Дві типові діаграми з двох типових підпрограм
показані, як приклад, на двох наступних рисунках. Тривалість
цього процесу - 1-2 години.

3) Потім інформотерапевт записує всі оздоровчі коди на металеві
носії (краплі стопа олова) і накладає ці металеві краплі (чи
латунну щіпку) і за допомогою медичного пластиря на тіло
хворого.
4) Хворий протягом місяця носить ці металеві краплі на тілі час від
часу змінюючи місце прикладання за допомогою свіжої смуги
пластиря.
5) Для хворого, який живе в сотнях / тисячах кілометрах від
терапевта, ми можемо запропонувати латунну щіпку, яку хворий
прикріплює медичним пластирем. Терапевт з'єднує металеві
краплі з відповідним польовим рецептом з невеликою
пластинкою, яка надалі відіграє роль передавача сигналів. Ця
система залишається в картотеці терапевта. З кабінету терапевта
ця система генерує коригуючі сигнали на щіпку-приймач,
прикріплену до тіла хворого. Навіть перебуваючи на великій
відстані хворий отримуватиме ці оздоровчі хвильові сигнали, які
щосекундно дуже м'яко штовхатимуть системи організму в
напрямку здорового функціонування. В такому разі хворий не
обов'язково щомісяця повинен приїздити до терапевта, оскільки
діагностику і коригування можна проводити на віддалі.
6) Як правило, курс оздоровлення триває декілька місяців.
Зазначимо, що ще не було випадку, щоб комусь пропонована
методика не допомогла. Беремо на оздоровлення навіть хворих з
дуже тяжкими випадками захворювання.
Це фото показує методику діагностики.

Наступні дві світлини показують прикріплену до рук хворого латунні
щіпки-приймачі оздоровчих хвильових сигналів.

Як правило, результати інформаційного оздоровлення хворий відчуває
вже через місяць. Також покращення стану хворого спостерігають і
особи, які за ним/нею доглядають.
Так проходить оздоровлення систем організму хворого. Зазвичай
процедура оздоровлення триває декілька місяців; звісно, хворий
дотримує здорового способу життя під час оздоровчих процедур -
здорова дієта, не зловживає шкідливими звичками.
Типові захворювання, при яких ми можемо посприяти з
гармонізацією організму: різні проблеми старих людей пов'язана з
послабленням розумом; серцево-судинні захворювання; хворі нирки;
хвора печінка; хворі легені; проблеми з травленням; проблеми із
статевими органами; рак; та ін.

Пропонована методика оздоровлення передбачає
діагностику та коригування систем організму в
рамках наступних підпрограм


На цій сторінці ми коротко розповідаємо про нашу програму
Інформаційної Терапії, тобто, з яких саме підпрограм складена наша
методика оздоровлення.
1. Зональні виміри (діаграма «людина»)

На цій діаграмі зліва показаний стан хворого перед початком процедури
оздоровлення. Всі показники - на найнижчому рівні; це діаграма лежачої
старої людини після інсульту, яка вже майже не подавала ознак життя.
Справа показники того ж самого хворого після тримісячного курсу
оздоровлення за методом інформаційної терапії. Людина почала сама
себе обслуговувати, ходити по помешканню і готувати собі їжу на кухні.

2. Органи-Авто


Ця підпрограма призначена для визначення функціонального стану
органів та систем. Синій колір у нижньому полі вказує на енергетичну
недостатність. Червоний колір, що у середньому полі, вказує на
енергетичну нестійкість, напругу, перезбудження. Зелений колір у горі
вказує на енергетичну лабільність (тобто, здоровий стан).

Це графік одного з хворих до початку процедур (зліва) і після
тримісячного курсу (справа).

3. Інтегральні показники стану основних функцій організму


Ця підпрограма характеризує загальний стан основних функцій, що
підтримують життєдіяльність організму на певних рівнях. Відповідна
Таблиця є узагальним критерієм функціонального стану організму.

Ця Таблиця - це показник вимірювання стану основних функцій у
хворого до початку оздоровлення (зліва) та після тримісячного курсу
(справа).


4. Вектор електрорушійних сил

Ця підпрограма відображає вісь поляризації тіла людини, її напрямок і
величину (вираженість).

Діаграма зліва показує на слабкість організму і протилежну полярну орієнтацію. Після тримісячного курсу лікування (справа) вектор вже майже правильно орієнтований і перебуває в здоровій зеленій зоні.

5. Метаболічний баланс

Ця підпрограма оцінює обмінні процеси в організмі. Метаболізм - це
хемічні реакції, що виникають з моменту надходження в організм
поживних речовин до моменту виділення у зовнішнє середовище
кінцевих продуктів цих реакцій. Метаболічний процес в цілому можна
поділити на дві категорії: анаболізм і катаболізм. Як правило
анаболітичні реакції є відновлювальними. А катаболітичні реакції -
переважно окислювальні і супроводжуються виділенням вільної енергії.


Діаграма зліва показує, що хворий геть виснажений і його метаболізм перебуває на нулі. Діаграма справа свідчить, що три місяці оздоровлення не пройшли даремно, організм хворого ожив в буквальному сенсі цього слова.

6. Метод Фолля


В цьому методі зібрані дані стану здорового функціонування приблизно
сотні показників з різних органів.

Діаграми «Фолль-Ранжування» показують, як змінюється стан
функціонування органів. Під час діагностики (4 стовпця зліва) здоровий
зелений колір практично відсутній. Перший стовпець - це сукупні виміри
у режимі «Real» - показник стану симпато-адреналової системи. Другий
стовпець - сукупні виміри у режимі «General» - показник стану
вегетативної нервової системи. Після тримісячного лікування
функціональний стан систем організму суттєво покращився (4 стовпця
справа), з'явився здоровий зелений колір.

7. Органи


Ця підпрограма служить для відображення інтерпретації даних
вимірювань різних найважливіших органів організму та їх систем.
Підпрограма дає можливість оцінювати в динаміці величину сумарних
електрофізіологічних показників «рецепторної сприйнятливості»
(стовпець - А) і сумарного «мембранного потенціалу» нервових волокон
того чи іншого органу (стовпець - В).
Вимірювання фіксують сумарні криві сприйнятливості до впливу (А) і
реакційної активності органів (В). Реакційність органів - це дуже
важливий показник, оскільки він показує функціональну активність
нервових волокон, які забезпечують здоровий стан органів. В
підпрограмі ми проводимо аналіз ФШП (Феномен Швидкого Падіння) і
ФПП (Феномен Повільного Падіння) струму, який проходить по нервових
волокнах. Ці показники визначають, чи є функціональна недостатність і
чи присутнє пошкодження органу на тлі різноманітних токсичних
навантажень. Показник реакційності визначають за 9-ти ступеневою
градацією.
Нижче, для прикладу, наведені діаграми двох органів - мозку та печінки.

На цих діаграмах показаний стан реакційності мозку хворого до
оздоровлення (зліва) та через три місяці після оздоровлення (справа).
Явно виражене покращення стану реакційності.

На цій діаграмі наведена реакційність нервової системи печінки хворого
до оздоровлення (зліва) та через три місяці після процедури
оздоровлення (справа). Покращення - очевидне.

ПІДСУМОК

Отже, шановний читачу, ви бачите, що наш підхід до оздоровлення
людини оснований на вимірюванні електро-енергетичних та
функціональних показників організму людини. Нами зібрані і записані до
приладу Intera-DiaCor (Свідотство Державної Реєстрації № 3277/2004 від
30 жовтня 2009 р.) тисячі показників від здорових людей, функціонально
здорових органів і систем, а також показники від органів та систем
хворих на різноманітні захворювання. Наявна база даних дозволяє легко
приводити до здорового стану будь-які органи організму людини.
В нашому підході орієнтація зроблена не на зміну матеріального стану
організму, а на зміну його польових характеристик, електро-
енергетичних інформаційних сигналів. Інформаційна Терапія
абсолютно не шкодить організмові, адже ми не пропонуємо ніяких
фармакологічних препаратів, які лікують один орган на 60% і калічать
інший на 40% (наприклад, стосовно антибіотиків відомо, що вони
виводяться з організму лише через 842 дні). В нашому підході відсутнє
опромінення органів - Х-промені, гамма-промені, протонний магнітний
резонанс, ультразвукові промені т.д., які під час діагностики руйнують
органи і вбивають численні здорові клітини.

Інформаційна Терапія - це оздоровчі процедури
майбутнього сторіччя. Але ви можете спробувати їхню силу
на собі вже сьогодні.

З нетерпінням чекаємо на вас


Науково-виробниче підприємство INTERA
вул. Ушакова 34, заклад143, Київ
Email: atomhydrogen@gmail.com
Телефон: (095) 4419708

Години роботи

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 18:00
Субота: 8:00 - 12:30
Неділя: Закрито

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати